Moderování charitativní akce

Moderování benefiční akce

Do mého portfolia patří také moderování benefičních akcí a některých charitativních projektů.


akce cihla

Jako dlouholetý a pravidelný dárce krve, moderuji každoročně, bez nároku na honorář, Ples dárců krve, který pořádá Český červený kříž.

V minulosti jsem jako moderátor podpořil i několik projektů nadačního fondu Kapka naděje. Jedná se o dva ročníky Primátorského dne solidarity pro Kapku naděje v Liberci. Jeden z výtěžků pomohl zaplaveným obcím na Mělnicku po velké povodni z roku 2002, další pak pomohl získat peníze na přístrojové vybavení novorozeneckého oddělení Krajské nemocnice v Liberci.

Dále finančními příspěvky podporuji Akci cihla, která pomáhá lidem s mentálním postižením nebo projekty nadace Člověk v tísni.

Jsem rád, když mohu jako moderátor přispět ke zdárnému průběhu akcí, které mají za cíl pomoci potřebným lidem.

Kontakt na moderátora DJ Svatební hudba

V případě zájmu o spolupráci pište, prosím, na e-mail nebo mi zanechte vzkaz a budu vás co nejdříve kontaktovat.